Rakwileiding

Rakwileiding

De leiding van de Rakwi’s dit jaar zijn Sepp, Basil, Emma, Tiany en Vic.

Naam: Emma Desees
Contact:
+32478199188
Deseesemma51@gmail.com

Naam: Sepp Martens
Contact:
+32488853861
Martens.sepp@icloud.com

Naam: Basil Colpaert
Contact:
+32470625583
basil.colpaert@icloud.com

Naam: Tiany Michiels
Contact:
+32470054639
tiany.michiels.be@gmail.com

Naam: Vic Reynaert