Rakwileiding

Rakwileiding

De leiding van de Rakwi’s dit jaar zijn Sepp, Basil, Emma, Tiany en Vic.

Naam: Emma Desees
Contact:
+32478199188
Deseesemma51@gmail.com

Naam: Sepp Martens
Contact:
+32488853861
Martens.sepp@icloud.com